ออกแบบเว็บไซต์ one page

ออกแบบเว็บไซต์ one page หน้าเดียว เหมาะสำหรับธุรกิจที่อยากมีเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ข้อมูลน้อย เรียบง่าย เข้าใจง่าย ในราคาประหยัด

Package 1 ราคา 5,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 5 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Google Map
Google Business
Link Social Media
ติดต่อเจ้าหน้าที่

Package 2 ราคา 7,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 10 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Google Map
Google Business
Link Social Media
ติดต่อเจ้าหน้าที่

Package 3 ราคา 9,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 10 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Google Map
Google Business
Link Social Media
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ออกแบบเว็บไซต์1-5 หน้า

ออกแบบเว็บไซต์ 1-5 หน้า เหมาะสำหรับธุรกิจที่อยากมีเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีข้อต่างๆ ไว้ให้บริการลูกค้า ที่หลากหลาย มีเว็บไซต์ พื้นฐานเบื้องต้น อย่างน้อย 5 หน้า เมนูแนะนำพื้นฐานได้แก่ Home / About us / Product or Services / Photo Gallery / Location map or Contact us

ในการจัดทำเว็บไซต์ หากเว็บมีหลายๆ หน้าจะช่วยในเรื่องของการค้นหา SEO ได้เป็นอย่างดี

Package 1 ราคา 10,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 10 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบดราฟเว็บไซต์ให้พิจารณา 2 แบบ
แก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
จัดทำเว็บไซต์ ใส่ข้อมูล 5 หน้า
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
Link Social Media
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics
Google Map
Google Business
Submit Google Webmaster Toool
ติดต่อเจ้าหน้าที่

Package 2 ราคา 12,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 10 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบดราฟเว็บไซต์ให้พิจารณา 2 แบบ
แก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
จัดทำเว็บไซต์ ใส่ข้อมูล 5 หน้า
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
Link Social Media
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics
Google Map
Google Business
Submit Google Webmaster Toool
ติดต่อเจ้าหน้าที่

Package 3 ราคา 14,990

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
จดโดเมน .com
เช่าพื้นที่ Hosting 10 GB
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฟรี!
ออกแบบดราฟเว็บไซต์ให้พิจารณา 2 แบบ
แก้ไขแบบหน้าแรกได้จนกว่าจะพอใจ
จัดทำเว็บไซต์ ใส่ข้อมูล 5 หน้า
โครงสร้างเว็บรองรับ SEO เบื้องต้น
การแสดงผล Responsive
Link Social Media
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics
Google Map
Google Business
Submit Google Webmaster Toool
ติดต่อเจ้าหน้าที่